Szkolenia P.POŻ

Niewiele osób spośród Państwa współpracowników korzystało z podręcznego sprzętu gaśniczego. Z natury człowieka wynika, że boimy się tego co nowe, z czym nie mieliśmy co czynie-nia. Podczas pożaru konsekwencją niewłaściwego zachowania się osób jest rozwój żywiołu, skutkujący znacznymi stratami materialnym dla przedsiębiorstwa i bezpośrednio zagrażający życiu i zdrowiu pracowników.
Jednym ze skuteczniejszych sposobów przygotowania się do takiej sytuacji jest udział w praktycznym szkoleniu z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zorganizowanym przez zespół profesjonalistów mających do czynienia z pożarami na co dzień.
Nasze szkolenia nie są statyczne, dają możliwość działania dla każdego z uczestników. Pracownicy którzy pokonali swoją barierę psychologiczną i zgasili pożar na szkoleniu sprawdzą się również w warunkach rzeczywistych. Tylko teoria połączona z praktyką daje wymierne korzyści i poprawą bezpieczeństwa w firmie.

Do symulacji warunków pożaru używamy:
Namiot ewakuacyjny – do treningu ewakuacji

Podczas szkolenia namiot wypełniony jest sztucznym dymem. Dym jest całkowicie bezpieczny dla uczestników (posiada pozytywną opinię PZH). Wejście do pomieszczenia w którym widoczność jest bardzo ograniczona robi duże wrażenie i uzmysławia, uczestnikom w jakich warunkach mogą się znaleźć w czasie prawdziwego pożaru.
Symulator pożarów – specjalistyczne urządzenie dzięki któremu możemy:


Przebieg szkolenia
Uczestnik szkolenia po zapoznaniu się z warunkami ochrony przeciwpożarowej na szkoleniu teoretycznym dokonuję weryfikacji otrzymanych wiadomości podczas części praktycznej.

Część teoretyczna obejmuje:

Część praktyczna obejmuje:

Korzyści płynące z praktycznego szkolenia przeciwpożarowego: