Szkolenia BHP

Szanowni Państwo, jeżeli jesteście Pracodawcami i zatrudniacie nawet jednego pracownika, stażystę lub studenta - ustawodawca zobowiązuje Was do przeszkolenia pracownika przed rozpoczęciem przez Niego pracy.

Nasza oferta w tym zakresie to:

1. Szkolenie wstępne
Szkolenie wstępne składa się z instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego. Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający praktyki u pracodawcy, uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu (§ 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; Dz. U. nr 180, poz. 1860 ze zm.).

2. Szkolenie okresowe


Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych stanowią grupę pracowników narażoną na bardzo wiele zagrożeń związanych z wykonywanymi czynnościami oraz ze środowiskiem pracy. Z tego powodu ich szkoleniu poświęcamy wiele uwagi i koncentrujemy się na dokładnym omówieniu wszystkich zagadnień określonych w ramowym programie szkolenia.