Szkolenia medyczne

Prowadzone przez nas szkolenia są zgodne z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z 2010 r. i obejmują zabiegi mające na celu pomoc poszkodowanemu w stanie zagrożenia życia i sytuacjach wymagających udzielenie pierwszej pomocy.

Szkolenia prowadzone są wyłącznie przez praktykujących specjalistów /dyplomowanych ratowników medycznych, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Wykorzystywane przez nas fantomy służące do nauki i treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej umożliwiają ocenę osiąganych postępów i rejestrację wyników.

Odbiorcy: dorośli i młodzież - niezależnie od wykonywanego zawodu.
Cel kursu: zdobycie umiejętności praktycznego udzielania pomocy w najczęstszych zdarzeniach w życiu codziennym oraz w pracy, prowadzenia reanimacji, postępowania w zakrztuszeniu, urazach i nagłych stanach chorobowych. Poznanie zasad bezpieczeństwa.
Czas trwania: około 8 godzin.