sklep bhp
szkolenia ppoż sklep bhp łosice sklep bhp łosice

BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY
bhp łosice

SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE szkolenia ppoż

SZKOLENIA MEDYCZNE szkolenia ppoż

SYSTEMY
PRZECIWPOŻAROWE
sklep bhp łosice

PRZEGLĄDY I KONSERWACJA PRZECIWPOŻAROWA


Zgodnie z §3 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic powinny być przeprowadzane w okresach ustalanych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Przeprowadzamy następujące przeglądy i konserwacje
  • podręcznego sprzętu gaśniczego,
  • sieci hydrantowej wewnętrznej i zewnętrznej,
  • systemów sygnalizacji pożarowej SSP,
  • dźwiękowych system ostrzegawczy DSO,
  • systemów oddymiania grawitacyjnego,
  • instalacji wydzieleń przeciwpożarowych,

ZAUFALI NAM

głuchowski nowosielec wokas łosice dwór zabuże east mushrooms stefaniuk łosice wwconsulting poznań trygon eurocash
08-200 Łosice
ul. 1-go Maja 6
tel.
531 998 112
e-mail: biuro@rs-protect.pl