sklep bhp
szkolenia ppoż sklep bhp łosice sklep bhp łosice

BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY
bhp łosice

SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE szkolenia ppoż

SZKOLENIA MEDYCZNE szkolenia ppoż

SYSTEMY
PRZECIWPOŻAROWE
sklep bhp łosice

stat4u

SZKOLENIA PPOŻ


Niewiele osób spośród Państwa współpracowników korzystało z podręcznego sprzętu gaśniczego. Z natury człowieka wynika, że boimy się tego co nowe, z czym nie mieliśmy co czynie-nia. Podczas pożaru konsekwencją niewłaściwego zachowania się osób jest rozwój żywiołu, skutkujący znacznymi stratami materialnym dla przedsiębiorstwa i bezpośrednio zagrażający życiu i zdrowiu pracowników.
Jednym ze skuteczniejszych sposobów przygotowania się do takiej sytuacji jest udział w praktycznym szkoleniu z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zorganizowanym przez zespół profesjonalistów mających do czynienia z pożarami na co dzień.
Nasze szkolenia nie są statyczne, dają możliwość działania dla każdego z uczestników. Pracownicy którzy pokonali swoją barierę psychologiczną i zgasili pożar na szkoleniu sprawdzą się również w warunkach rzeczywistych. Tylko teoria połączona z praktyką daje wymierne korzyści i poprawą bezpieczeństwa w firmie.

Do symulacji warunków pożaru używamy:
Namiot ewakuacyjny – do treningu ewakuacji

Podczas szkolenia namiot wypełniony jest sztucznym dymem. Dym jest całkowicie bezpieczny dla uczestników (posiada pozytywną opinię PZH). Wejście do pomieszczenia w którym widoczność jest bardzo ograniczona robi duże wrażenie i uzmysławia, uczestnikom w jakich warunkach mogą się znaleźć w czasie prawdziwego poża-ru.

Symulator pożarów – specjalistyczne urządzenie dzięki któremu możemy:
 • zasymulować pożary różnych grup /A, B i C/,
 • przeprowadzić praktyczne ćwiczenie wykorzystując prawdziwy ogień,
 • umożliwić stworzenie rzeczywistych warunków pożaru – jest gorąco od płomieni, a pożar gaśnie jeśli jest prawidłowo gaszony,
 • dać możliwość praktycznego gaszenia ognia każdemu uczestnikowi szkolenia,
 • chronić środowisko – jedynym spalanym paliwem jest gaz propan, po szkoleniu nie pozostają żadne odpady
 • w trosce o bezpieczeństwo uczestników w każdej chwili przerwać pożar – gdyby sytu-acja tego wymagała
 • Własnych gaśnic – każdy z uczestników ma możliwość praktycznego zgaszenia prawdziwego pożaru.

Przebieg szkolenia
Uczestnik szkolenia po zapoznaniu się z warunkami ochrony przeciwpożarowej na szkoleniu teoretycznym dokonuję weryfikacji otrzymanych wiadomości podczas części praktycznej.

Część teoretyczna obejmuje:
 • zagrożenia pożarowe w zakładzie pracy,
 • podstawowe informacje dotyczące procesu palenia,
 • grypy pożarów,
 • sposoby przerywania procesu spalania,
 • podręczny sprzęt gaśniczy
 • zasady zachowania się w sytuacji powstania pożaru,
 • podstawowe zasady bezpiecznej ewakuacji z budynku.
Część praktyczna obejmuje:
 • ewakuację z zadymionego pomieszczenia: uczestnik kierując się do wyjścia ewakuacyjnego według znaków ewakuacyjnych, po drodze ma zlokalizować i zabrać gaśni-cę.
 • praktyczne użycie gaśnicy: po wyjściu z namiotu uczestnik ma zgasić płonący obiekt.
 • pokazy:
 • - pożar tłuszczu: praktyczny pokaz tego, co może się stać gdy pożar tłuszczu lub oleju będzie gaszony w nieprawidłowy sposób (np. wodą),
  - eksplozja puszki typu spray: pokaz ma na celu zwrócenia uwagi jak niebez-pieczne są opakowania ciśnieniowe gdy poddane zostaną działaniu wysokiej temperatury.
Korzyści płynące z praktycznego szkolenia przeciwpożarowego:
 • ćwiczenie w namiocie uczy prawidłowej reakcji w sytuacjach niebezpiecznych związa-nych z zadymieniem pomieszczeń,
 • uczestnik może praktycznie sprawdzić widoczności w strefie zadymionej /oznakowania ewakuacyjnego, miejsc usytuowania gaśnic,
 • każdy ma możliwość praktycznego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i zgaszenia pożaru przełamując obawy przed użyciem gaśnicy,
 • uczestnicy poznają praktyczne zasady stosowania różnych środków gaśniczych: woda, piana, proszek, CO2,
 • udział w ćwiczeniach praktycznych pozwala przećwiczyć zachowanie się w trakcie za-grożenia,
 • bezpieczeństwo osób ćwiczących - symulowany pożar można w każdej chwili prze-rwać,
 • ekologia – jedynym spalanym paliwem jest propan.e

ZAUFALI NAM

głuchowski nowosielec wokas łosice dwór zabuże east mushrooms stefaniuk łosice wwconsulting poznań trygon eurocash
08-200 Łosice
ul. 1-go Maja 6
tel.
531 998 112
e-mail: biuro@rs-protect.pl