sklep bhp
szkolenia ppoż sklep bhp łosice sklep bhp łosice

BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY
bhp łosice

SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE szkolenia ppoż

SZKOLENIA MEDYCZNE szkolenia ppoż

SYSTEMY
PRZECIWPOŻAROWE
sklep bhp łosice

OUTSOURCING BHP


Kierowanie firmą związane jest z ciągłym podejmowaniem decyzji oraz odpowiedzialnością. Każda decyzja może wiązać się z konsekwencjami finansowymi lub prawnymi. Jednym ze sposobów zmniejszenia swoich obowiązków jest zlecenie ich firmom zewnętrznym. Oferowana przez nas usługa polega na prowadzeniu w Państwa firmie kompleksowej obsługi w zakresie bhp i ppoż.

Dotyczy ona następujących obszarów:
 • Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych, jak również szkoleń ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy.
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków.
 • Ocena Ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (art. 226 Kodeksu Pracy).
 • Zgłaszanie Firm do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Uczestniczenie w pracach Komisji BHP w zakładzie pracy.
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy.
 • Opracowywanie stanowiskowych instrukcji BHP.
 • Comiesięczne przeglądy stanowisk pracy wraz z pisemnym protokołem informującym pracodawcę o nieprawidłowościach.
 • Doradztwo w zakresie poprawy warunków pracy.
 • Sporządzanie dla pracodawcy, corocznych raportów o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie.
 • Prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidual-nej.
 • Doradztwo i sprzedaż środków ochrony indywidualnej, sprzętu gaśniczego, znaków ewakuacyjnych, instrukcji bhp i ppoż.
 • Przeglądy techniczne i konserwacja systemów przeciwpożarowych.
 • Konserwacja i naprawa sprzętu gaśniczego

ZAUFALI NAM

głuchowski nowosielec wokas łosice dwór zabuże east mushrooms stefaniuk łosice wwconsulting poznań trygon eurocash
08-200 Łosice
ul. 1-go Maja 6
tel.
531 998 112
e-mail: biuro@rs-protect.pl